Onze werkwijze

Om het grote structurele tekort aan tandartsen in Nederland op te vangen, biedt Involved gekwalificeerde tandartsen uit het buitenland aan. 

Hiervoor krijgt zowel de kandidaat tandarts als de praktijk een screening.

Verder spelen persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen een grote rol. Om in kaart te brengen of er met de juiste mensen wordt samengewerkt, worden kandidaten nauwkeurig gescreend op diverse relevante aspecten. Dit doet Involved door middel van eerlijke voorlichting, goede voorbereiding, zowel hier in Nederland als in het buitenland.

Er zijn tandartsen die hun opleiding met goede beoordelingen hebben afgerond, hun vakinhoudelijke vaardigheden kunnen laten zien en dit met passie uitoefenen maar daarvoor geen kans in hun land krijgen. Deze kandidaten zijn geschikt om het tandartsentekort in Nederland op te vangen. 

Voor alle betrokkenen is lange termijn succes belangrijk. Vandaar dat we ook vooraf realistisch willen zijn over de verwachtingen richting de kandidaat.

Globaal bestaat het traject voor de kandidaat uit de volgende onderdelen:

"

Aanmelding

"

Screening

"

Taaltraining

"

Voorbereiding bezoek Nederland

"

Documentatie t.b.v. aanvraag BIG-registratie

"

Komst naar Nederland

"

Kennismaking praktijken

"

Vervolg taaltraining en voorbereiding taalexamens i.c.m. vakinhoudelijk

"

Vervolg stage en start praktijk

"

Begeleiding kandidaat

"

Nazorg

Involved Werkwijze 3

De volgende stappen worden genomen, samen met de tandartspraktijk:

Involved Werkwijze 3
"

Bezoek praktijk

"

Screening

"

Profiel

"

Samenwerkingscontract

"

Kennismaking kandidaat

"

Stage

"

Start kandidaat/tandarts

"

Begeleiding

"

Nazorg en evaluatiemomenten praktijk