Werkwijze

Wat zoekt u?
Wat verwacht u en wat gaat u de kandidaat bieden?
Hiervoor screenen wij uw praktijk.

Het feit is dat de tandarts die u zoekt zich te vaak niet laat vinden in eigen land of regio.
Opleidingskwaliteit is erg belangrijk. We willen weten welke motieven er spelen om een migratie te overwegen?

Verder spelen persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen een grote rol. Om in kaart te krijgen of we met de juiste mensen in zee gaan, screenen we kandidaten nauwgezet op diverse relevante aspecten.
En, even realistisch; 100% succes is niet mogelijk, maar, we streven er wel naar.

Dat doen we door middel van eerlijke voorlichting, goede voorbereiding en screening, zowel hier als daar.

Er zijn mensen die hun opleiding met goede beoordelingen hebben afgerond, hun vakinhoudelijke vaardigheden kunnen laten zien en dit met passie uitoefenen maar daarvoor geen kans in hun land krijgen.

Voor alle betrokkenen is lange termijn succes belangrijk. Vandaar dat we ook vooraf realistisch willen zijn over de verwachtingen richting de kandidaat.

Het is absoluut onwenselijk wanneer een kandidaat met alle inzet van eenieder na bijvoorbeeld drie jaar weer vertrekt.

Globaal bestaat het traject voor de kandidaat uit de volgende onderdelen:

"

Aanmelding

"

Screening

"

Taaltraining

"

Voorbereiding bezoek Nederland

"

Documentatie t.b.v. aanvraag BIG-registratie

"

Komst naar Nederland

"

Kennismaking praktijken

"

Vervolg taaltraining en voorbereiding examens taal i.c.m. vakinhoudelijk

"

Vervolg stage en start praktijk

"

Begeleiding kandidaat

"

Nazorg

Involved Werkwijze 3

De volgende stappen te nemen, samen met de tandartspraktijk:

Involved Werkwijze 3
"

Bezoek praktijk

"

Screening

"

Profiel

"

Samenwerkingscontract

"

Kennismaking kandidaat

"

Stage

"

Start kandidaat/tandarts

"

Begeleiding

"

Nazorg en evaluatie momenten praktijk