Uw tandartspraktijk

Vanuit Involved worden u als tandarts en uw praktijk inhoudelijk betrokken bij het traject

Wat zoekt u? Wat verwacht u en wat gaat u de kandidaat bieden?
Hiervoor screenen wij uw praktijk.

Alle kandidaten doorlopen een pittig screeningstraject met onder meer een persoonlijkheidstest voordat ze kunnen starten met de opleiding die hen wordt geboden. Op deze manier begint het traject vanuit de juiste context.

Involved werkt samen met ervaren Nederlandse tandheelkundige professionals om vakinhoudelijk de vinger aan de pols te houden. Deze deskundigen zijn ook betrokken bij de opleiding van de kandidaat-tandarts.

Bij de start van de kandidaat in de praktijk blijft Involved betrokken bij de samenwerking en prestaties.

Involved richt zich op de landen waarvan de cultuur, mentaliteit en communicatie voldoende aansluiten op de Nederlandse situatie. 

Involved vindt het belangrijk dat het opleidingsniveau in deze landen aansluit bij de Nederlandse situatie.

De betreffende opleiding tandheelkunde is van een dusdanig niveau dat wij, met respect, in elkaar een ’reliable’ partner vinden (een klinkend curriculum zegt lang niet alles). 

Involved vindt het belangrijk dat uw praktijk beschikt over voldoende capaciteit voor persoonlijke begeleiding van een kandidaat-tandarts.