Landen

De landen waar Involved zich op richt zijn de landen binnen de regio Zuidoost-Europa

Allereerst moet de opleiding voldoen aan de gestelde eisen in Nederland.

We kijken naar opleidingsprogramma en niveau, algehele visie op tandheelkunde in het betreffende land. Ook wat betreft cultuur, communicatiestijl en dergelijke moeten er voldoende aansluitingspunten zijn.

Als het niveau niet helemaal voldoende aansluit op Nederlandse criteria zorgt Involved voor aanvullende opleiding met begeleiding bij BIG-registratie en inburgeringsvereisten.