Tandartsenpraktijk

Vanuit Involved worden u als tandarts en uw praktijk inhoudelijk betrokken bij het traject.

Wat zoekt u?
Wat verwacht u en wat gaat u de kandidaat bieden?
Hiervoor screenen wij uw praktijk.

Alle kandidaten doorlopen een pittig screeningstraject met onder meer een persoonlijkheidstest alvorens ze kunnen starten met de opleiding die we hen bieden. Zodoende beginnen we vanuit de juiste context.

Involved werkt samen met ervaren Nederlandse tandheelkundige professionals om vakinhoudelijk de vinger aan de pols te houden. Deze deskundige betreken we ook bij de opleiding van de kandidaat-tandarts.

Bij start van de kandidaat in de praktijk blijven wij vanuit Involved betrokken op de samenwerking en performance.

Wij richten ons op de landen waarvan we merken dat cultuur, instelling en communicatie voldoende aansluiting bieden op Nederlandse situatie.

We vinden het belangrijk dat het opleidingsniveau in die landen aansluit bij de Nederlandse situatie (een klinkend curriculum zegt lang niet alles).

 De betreffende opleiding tandheelkunde is van een dusdanig niveau dat wij, met respect, in elkaar een ’reliable’ partner vinden (een klinkend curriculum zegt lang niet alles).

Involved vind belangrijk dat uw praktijk beschikt over voldoende capaciteit voor persoonlijke begeleiding van een kandidaat-tandarts.